Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
总会 总共 总则 总动 总司 总和 总是 总的 总线 总结 总统 总计 总部 总额
selected terms: 20

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zong3] (羆) تل;تلمدام;دايم;دايماً;شامدام;مدام;هر ګچه;هر وخت;هرکله;همېش;همېشه;هميش;هميشه;سشکله;هرګاه;پيوسته;مدامي;عمري
[zong3 hui4 hui4 zhang3] (羆穦穦) اولسمشر;رييس;رئيس;رئيس جمهور;صدر;ولس مشر;ولسمشر;زعيم
3. 总共
[zong3 gong4] (羆) ارومرو;بالکل;په ګرده;تماماً;ټوله;چرګټ;چرلټ;چور;چورلټ;د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;رت;ساپټ;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سروب;سکټ;سم له کنډه;قطعاً;کورټ;ګرسره;له سره تر More…
4. 总共赚得
[zong3 gong1 zhuan4 de2] (羆寥眔) بدخولی;بدزبانه;بدژبی;بدغونې پټخ;بدورګى;بيړا;پړسبن;پړسمن;تېره;ټول واړه;خام;ډيرۍ;رکيک;زيږ;شډل;ګرس;ګورز;ګرز;لواړ;لواشه;مجموعي;فاحش
5. 总则
[zong3 ze2] (羆玥) پروفيل;اوڅار;ايسند;بارز;بېوره;جلي;جوت;د پېژندنې څېره;دنيم مخ تصوير;ديواړخ نخشه ايستل;رډ بډ;رغ;رک;ګاڼه;لايځ;مقطع;نيمه خوا;نيم رويه;لنډه پېژندنه;لنډيز
6. 总动员
[zong3dong4yuan2] (羆笆) عمومي تيارسى;عمومي سفربري
7. 总司令
[zong3 si1 ling4] (羆) اعظم;بې اندازې اخرى;بيشانه;ستر;لوړ;وروستى;هاى;هسک;عالي
8. 总和
[zong3 he2] (羆㎝) (درياضي);(لكه پيسې);اصل مطلب;اندازه;ټول ټال;ټولول;جمع;جمع كول;جمع کول;جمله;حاصل جمع;حساب;رقم;شمار;شمېر;علاوه;غونډول;ګنګي;کلي;لنډول;مبلغ;مجموعه;مساله;مطلب;موجز;ټوله
9. 总是
[zong3 shi4] (羆琌) تل;تلمدام;دايم;دايماً;شامدام;مدام;هر ګچه;هر وخت;هرکله;همېش;همېشه;هميش;هميشه;سشکله;هرګاه;پيوسته;مدامي;عمري
10. 总的
[zong3 de5] (羆) شېرک;کنځړ;شرک;کځڼ;(لكه خلك);(لكه داّس);بړستن;پټو;پټول;پړت;پوښ;تلتک;توس;جابړۍ;جوپرۍ;جيباته;ځل;ديوې ډلې;شړۍ;شېراګ;شيرک;غلاف;كمپله;كمپله پسر فسوړ ول;کجن;کځن;کمبله;کنجړ;له سترګو More…
11. 总的来说
[zong3 de5 lai2 shuo1] (羆ㄓ弧) خلاصه کول;لنډيزول
12. 总线
[zong3 xian4] (羆絬) موټربس;بس;په بس کښې د يوځاي نه بل ځاي ته تلل;ځکه;ځکه چې;دبس چلول;ددې کبله;سټېشن;سروېس;سرويس;له دې کبله;له دې لامله;ماکو;مسافر وړونكى موتر;اوتوبوس
13. 总结
[zong3 jie2] (羆挡) اجمال;بې ځنډه;تالنده او برېښنا;تلخيص;جمع;خلاصه;خلص;ژر ترژره;علاوه;ګاټه;کېمنډلی;لب و لباب;لنډ;لنډون;لنډيز;مجمل;مختصر;اجمالي;لنډېده;مختلط
14. 总结
[zong3 jie2] (羆挡) جمع کول;خلاصه كول;لنډول;لنډيز جوړول;مختصرول;مجملاً;خلاصه
15. 总统
[zong3 tong3] (羆参) اولسمشر;رييس;رئيس;رئيس جمهور;صدر;ولس مشر;ولسمشر;زعيم
16. 总统的
[zong3 tong3 de5] (羆参) (لكه اجرا ئيه قوه);اجرايوي;اجرائيه;اداري;اډانه;اډاوڼه;بست;چارچوب;چوکاټ;داجرائيې مشر يا ډله;دبشپړتيا;دحكومت اجرائيه More…
17. 总统选举
[zong3 tong2 zuan3 ju3] (羆参匡羭) دجمهوري رياست انتخابات;دولسمشرۍ ټاكنې
18. 总计
[zong3 ji4] (羆璸) بشپړ;بيخي;په سلۍ کول;پوره;تام;ټول;ټول ټال;ټولول;ټوليز;جامع;جمع;جمع More…
19. 总部
[zong3 bu4] (羆场) بولنتون;قومانداني
20. 总额
[zong3 e2] (羆肂) بشپړ;بيخي;په سلۍ کول;پوره;تام;ټول;ټول ټال;ټولول;ټوليز;جامع;جمع;جمع More…