Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恋情 恋爱
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lian4] (攀) معشوقي;چړ;حب;خېرغوښتنه;خير;خيرښېګڼه;درواږه;ربلول;عاشقي;عشق;عشق کول;ګرانښت;ګرانوالى;لالنه;لېوالول;محبت;محبت کول;معشوقه;مينتوب;مينه;مينه کول;وداد;يارانه;ياري;عشقي;مينه More…
2. 恋情
[lian4 qing2] (攀薄) حب;عاشقي;عشق;ګرانښت;ګرانوالى;لالنه
3. 恋爱关系
[lian4 ai4 guan1 xi5] (攀稲闽╰) يارانه;ياري
4. 恋爱诗
[lian4 ai4 shi1] (攀稲钢) جنسى;عشقى;عشقى شعر;غزل