Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恐吓 恐怖 恐惧 恐慌 恐水 恐龙
恐怖 恐怖主 恐怖分 恐怖手 恐怖症
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 恐怖
[kong3 bu4] (┢) پرتم;تنفر;ډار;كركه;هول;وېره;هولناکي;رعب;نفرين
2. 恐怖
[kong3 bu4] (┢) تېرور;ترور;بېره;بيم;ترهندتيا;ترهه;خوف;دهشت;ډار;ډاروونكى;ډارېدنه;ډېره ويره;زيات ډار ويروونكى;نهيب;هول;سهم;سهم ګر;پرتم;يره;خشيت;هولناکي;هيبت;هراس;پدل;دبدبه;تِرور;دوېرې اوترهې More…
3. 恐怖主义
[kong3 bu4 zhu3 yi4] (┢竡) ترهګري;تروريزم;ټرو ريزم;دترورمسلك;دزور او دهشت دلارې خلك اطاعت ته مجبورول;ډار اچونه
4. 恐怖分子
[kong3 bu4 fen1 zi3] (┢だ) ترهګر;تروروونکی;دهشت غورځوونكى;ډار اچوونكى;تروريست;وېره اچوونكى
5. 恐怖手段
[kong3 bu4 shou3 duan4] (┢も琿) تېرور;ترور;بېره;بيم;ترهندتيا;ترهه;خوف;دهشت;ډار;ډاروونكى;ډارېدنه;ډېره ويره;زيات ډار ويروونكى;نهيب;هول;سهم;سهم More…
6. 恐怖症
[kong3 bu4 zheng4] (┢痝) ډار