Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恐吓 恐怖 恐惧 恐慌 恐水 恐龙
恐水病
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[kong3 shui3 bing4] (痜) دليونى سپى داړنه;له اوبو ډاريدنه
[kong3 shui3 bing4 de5] (痜) خوروړی;درنده;سرتنبه;طغيانى;له قاره ليونى;ليونى سپى داړلى;متعصب;هار