Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恐吓 恐怖 恐惧 恐慌 恐水 恐龙
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[kong3 xia4 zhe3] (纞) بولډوزر;بلدوزر;غربوړى;بلډوزر;غربوړی
2. 恐怖
[kong3 bu4] (┢) پرتم;تنفر;ډار;كركه;هول;وېره;هولناکي;رعب;نفرين
3. 恐怖
[kong3 bu4] (┢) تېرور;ترور;بېره;بيم;ترهندتيا;ترهه;خوف;دهشت;ډار;ډاروونكى;ډارېدنه;ډېره ويره;زيات ډار ويروونكى;نهيب;هول;سهم;سهم ګر;پرتم;يره;خشيت;هولناکي;هيبت;هراس;پدل;دبدبه;تِرور;دوېرې اوترهې More…
4. 恐怖主义
[kong3 bu4 zhu3 yi4] (┢竡) ترهګري;تروريزم;ټرو ريزم;دترورمسلك;دزور او دهشت دلارې خلك اطاعت ته مجبورول;ډار اچونه
5. 恐怖分子
[kong3 bu4 fen1 zi3] (┢だ) ترهګر;تروروونکی;دهشت غورځوونكى;ډار اچوونكى;تروريست;وېره اچوونكى
6. 恐怖手段
[kong3 bu4 shou3 duan4] (┢も琿) تېرور;ترور;بېره;بيم;ترهندتيا;ترهه;خوف;دهشت;ډار;ډاروونكى;ډارېدنه;ډېره ويره;زيات ډار ويروونكى;نهيب;هول;سهم;سهم More…
7. 恐怖症
[kong3 bu4 zheng4] (┢痝) ډار
8. 恐惧
[kong3 ju4] (倪) پرتم;تنفر;ډار;كركه;هول;وېره;هولناکي;رعب;نفرين
9. 恐慌
[kong3 huang1] (稺) پنيک;ايړا;بړنګ;بړنګېدل;تتلي;ترهندتيا;ترهه;ترور;تروروالى;تلوله;تلولى;دهشت;ډار;سرسوبن;سرسيانده;ګبری;کړغېچ;کوتر;لټند;لل بل;للېدل;نابوبره ويره;هولکي;وار ختا کول;وار ختا More…
10. 恐水病
[kong3 shui3 bing4] (痜) دليونى سپى داړنه;له اوبو ډاريدنه
11. 恐水病的
[kong3 shui3 bing4 de5] (痜) خوروړی;درنده;سرتنبه;طغيانى;له قاره ليونى;ليونى سپى داړلى;متعصب;هار
12. 恐龙
[kong3 long2] (纒) هغه رغونى سترحيوان چه پرسينه به ښوييده او اوس نشته