Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恢复
恢复公 恢复原 恢复期
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[hui1 fu4 yuan2 zhuang4] (確) اخېړل;آخېړل;برقرارول;بېرته ورکول;بيارغول;بياودانول;په ځاى كول;په څټ كول;تجديدول;تحويلول;تر ميمول;ترميمول;تسليمول;تندل;تنډل;ټنډل;رغښت ورکول;رغول More…