Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xu4] () پرخوا كيدل;پلوى كيدل;خوا خوږي كول;زړه سواندى كول;زړه سول;زړه ور ته سوځېدل;تاتمل
2.
[xu4] () همدردي;(لكه په ګټه او زيان كې);پلوى توب;پلوي;پوشانته وال;پېلوډ;ترحم;خواخوږتوب;خواخوږي;خواخوږی;رحم;رقت;زړه خوږي;زړه سواندى;زړه سوى;زړه More…