Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恩人 恩惠 恩赐
2. 恩人
[en1 ren2] () خير رساند;خير من;خيررسوونكى;روغ نيتى;ښه نيتى;نيک چاری;ولينعمت
3. 恩惠
[en1 hui4] (磃) احسان مند;اړ;بېزاوه;په جبر;په زور;ژمن;کښېوتی;لګيا;ممنون;منت دار;مجبور;مرهون;مقيد;وظيفه لرونکی;تړلئ
4. 恩赐
[en1 ci4] (界) استخدامول;استعمالول;استفاده کول;ايښودل;بخښل;بښل;پکارول;په کارول;عطا كول;عطاکول;فرش;ګوزڼدو;کارترې اخيستل;کارول;ښندل;نذر