Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恭喜 恭敬 恭贺 恭顺
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 恭喜
[gong1 xi3] (尺) شادباش;امبارکي;تبريک;تبريکي;تحيت;تهنیت;ښادمينی;سترګې دې روښانه;مبارکباد;ښه مرغي;مُباركي
[gong1 jing4 de5] (穛) قدردان;محترمانه
3. 恭贺
[gong1 he4] (禤) تبريک ويل;خواخوږى څرګندول;دخو شحالى او خوښۍ څرګندول;مبار كى ويل;ښه مرغي;مُباركي ويل
4. 恭顺
[gong1 shun4] (抖) اسکېرلى;اسکېرلی;بې خولې;بې دماغه;بې عزته کول;پاسو;تحقيرول;توهينول;چرلنډ;ځځېرل;حقير;حليم;خاكسار;خاکسار;خاورې;د پښو خاورې;روښانېدل;زبون;سپکول;سپي;(د);تر کونه ايستل;ستول;سر More…