Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恳挚 恳求
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 恳挚
[ken3 zhi4] (赖及) ادب;انسانيت;پرته;ډب;غوړه مالى
2. 恳求
[ken3 qiu2] (赖―) اپيل;اړنګ نيونه;اعتذار;التجا;اله بله;بانه;بخښنه;برهان;بهانه;پلمه;پلوالی;پلونه;تضرع;تمنا;توسل;جګۍ;چيغه;حاضري;حجت;ځولۍ غوړونه;خواست;خولبر;دتورن دفاعيه;دليل;زارۍ;زارۍ More…