Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
悉数
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xi1] (眡) بالکل;بېخي;په بشپړه تو ګه;په پوره ډول;په ګرده;تماماً;ټوله;چرګټ;چرلټ;چورلټ;څېلمې;(له);د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;رت;ساپټ;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سم له کنډه;سوچ;سېلمې;ګړد More…
2.
[xi1] (眡) تمام;ټول;درست;رت;غونډ;ګرد;کرۍ;کل;ګرده;ګرسره;له مخې;هرڅه;يومخې;يومخيز;سرترپايه;همه;همګي;الابلا;اماني;چور;کری;مجموع
3. 悉数
[xi1 shu4] (眡计) تمام;ټول;درست;رت;غونډ;ګرد;کرۍ;کل;ګرده;ګرسره;له مخې;هرڅه;يومخې;يومخيز;سرترپايه;همه;همګي;الابلا;اماني;چور;کری;مجموع