Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
悠远 悠闲
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[you1] (眣) غنجالۍ;منډاچغ;ماڼېچغ;احتکار;ارتاوول;ارتېيل;ارغنجک;الېش;اوښتل;اوښتنه;باڼیچغ;بدلون;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;پازه کول;پېنګه;پېنګو;تال;تبديل;تبديلي;تطبيقات;تغيير;تلپچه;ټال;ټال خوړل;ټال More…
2. 悠远
[you1 yuan3] (眣环) اساس;آله;سابق
3. 悠闲
[you1 xian2] (眣盯) (جسمى ياروحى);(دسلوك);آرامتوب;آرامول;اسا نول;اسا نېدل;اسانتوب;اسانتيا;آسانتيا;اسانوالی;اسانول;اّسانى;اساني;آساني;استوګ;آسوده توب;اکرۍ;اوستر مهال;باتوره;بښګلوي;بې More…
4. 悠闲
[you1 xian2] (眣盯) آرامتيا;آرامش;اسايش;اسوده;آسوده;پخشو;په سړه سينه;په قلار;په کرار;په کراره;په مزه;په ورو ورو;ترتابی;ټېکاو;چپيا;داسې;سکون;سوکا;سوکاله;سوکه;سوکه سوکه;صوم;قراري;ګوتې More…
5. 悠闲地
[you1 xian2 di5] (眣盯) آرامتيا;آرامش;اسايش;اسوده;آسوده;پخشو;په سړه سينه;په قلار;په کرار;په کراره;په مزه;په ورو ورو;ترتابی;ټېکاو;چپيا;داسې;سکون;سوکا;سوکاله;سوکه;سوکه سوکه;صوم;قراري;ګوتې More…