Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
惊慌 惊荒 惊退 惊骇
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 惊慌
[jing1 huang1] (佩稺) پنيک;ايړا;بړنګ;بړنګېدل;تتلي;ترهندتيا;ترهه;ترور;تروروالى;تلوله;تلولى;دهشت;ډار;سرسوبن;سرسيانده;ګبری;کړغېچ;کوتر;لټند;لل بل;للېدل;نابوبره ويره;هولکي;وار ختا کول;وار ختا More…
2. 惊荒
[jing1 huang1] (佩) انګېڅه;ايړه;باک;بوږنول;بوږنېدنه;بوږنېده;بوګنول;بې ايما More…
3. 惊退
[jing1 tui4] (佩癶) اخرې;اريان دريان;برماڼو;بوږنېدونکی;بې More…
4. 惊骇
[jing1 hai4] (佩纀) انګېڅه;ايړه;باک;بوږنېدنه;بوږنېده;بې ايما More…