Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
惰性
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[duo4] (磌) اورمړ;اېله;بجړا;برند;بړانجا;بړينګا;بلاوهلی;بېحسه;بېځنځه;بېګړا;بېکاره;پركاله;پرکاله;پوخله;پېړمن;تمبل;ټمبل;ټمبوس;ټنبل;ټيس پيس;جانجو;جبوړی;جړامبو;جونګړ;چړو;ځانځومړی;خړه More…
2. 惰性
[duo4 xing4] (磌┦) اټالنه;عطالت;رخاوت;بوښت والی;سستوالی;ټاپ ټوپ
3. 惰性的
[duo4 xing4 de5] (磌┦) بې روحه;بې سا;راکد;سوړپوړ;کهال;غونجا;کاهل;ويده