Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
意义 意外 意指 意欲 意见 意象
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 意义
[yi4 yi4] (種竡) بااهميته;څرګند;دپام وړ;معنا دار;معنى لرونكى;معنی داره;مهم;وتلى;معتنابه;بااهميت;با;معنی خېز;معظم;غوره;فاحش
[yi4 wai4 xing4] (種┦) الاستي;بې خبره;بې واره;په بېړه;سمدلاسه;سوړن;غیر منتظره;غيرمترقبه;غيرمنتظره;ناببره;ناڅاپي;وار دواره;ناګاهانه;بې اجله;ګوری موری;مفاجاتي;آني;غيرمنتظر;ناڅاپه;غيرمترقب
3. 意指
[yi4 zhi3] (種) (په);(لكه دبل مملكت څخه دمال);اهميت درلودل;پوهول;توريد;توريدول;راوړل;مانا لرل;مانا ورکول;معنى لرل;واردول;خارجي سياست;کشول;اهميت;اهميت لرل;جمع);معنا;مفهوم;واردات
4. 意欲
[yi4 yu4] (種饼) اراده;استعمال;اطلاق;امنا;انګچه;انګڅه;پاراشوت;پايله;پتېينه;پرېکړه ليک;پرېکړون;پلان;پلانول;تعامل;تکل;حجت;خولبر;دليل;دهر;سبب;سد;سودمندي;صدد;علت;عمد;غايه;غرض;غوڅه;فيصله ليک;فيصله More…
5. 意见不同的
[yi4 jian4 bu4 tong2 de5] (種ǎぃ) بل اندی;مخالف;مخالفت;ناراض
6. 意象
[yi4 xiang4] (種禜) اباتول;ابادول;استوارول;اوبدل;اودل;اوول;تركيبول;تنظيمول;جوړول;چل جوړول;خټې کول;دایېرول;دلتا;راسأ;سازول;ودانو;ودانول;چر;انشا;برپا