Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
愚昧 愚笨 愚钝
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yu2] (稭) بودلنه;ابله;اثبات;احمق;انايي;اوږدغوږی;باډو;باوله;بړبنګ;بودله;بوده;بوړ;بوزي بنده;بوله;بې خونده;بې دماغه;بې عقل;بې مغزه;بېړا;بېعقل;بېعقله;بيړا;پاګل;پڅ ذهنه;پراختيا;پوک;پوهړ;تش مغزه;تش More…
2. 愚昧
[yu2 mei4] (稭琋) بنګوله;بې خبره;بې علمه;بې وقوفه;بېخبره;بېسواده;جاهل;خرډګی;خرغيڼی;د تا;ګول;نا واقف;ناپوه;ناجاڼه;نادان;ناسونت;نافهمه;چوبړن;منګو;زرڼى;بېړا;کانه;عامي;غيرمهذب;بې خبر;غافل;ځبن;بې More…
3. 愚笨
[yu2 ben4] (稭猜) احمقتوب;سپېدلنه
4. 愚笨
[yu2 ben4] (稭猜) بودلنه;ابله;اثبات;احمق;انايي;اوږدغوږی;باډو;باوله;بړبنګ;بودله;بوده;بوړ;بوزي بنده;بوله;بې خونده;بې دماغه;بې عقل;بې مغزه;بېړا;بېعقل;بېعقله;بيړا;پاګل;پڅ ذهنه;پراختيا;پوک;پوهړ;تش More…
5. 愚钝的
[yu2 dun4 de5] (稭秝) (خشن);بدورګى;بې تهذيبه;پليتي;ترپړه;چټلي;چرغو;چرک;چرکېدنه;خيرنتوب;خيرى;رېمنتوب;رېمنتيا;رېمنوالی;زيږ يا ځيږ;ستر بيړا;ګلملتوب;ګند;ګندګي;کرغېړه;ککړتوب;کنګي