Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
懈怠
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xie4 dai4 de5] (居) (اصط);(پراخ);بړينګا;بلايسې;بې پامه;بې پروا;بې حاله;بې ډوی;بې غوره;بېحسه;بېخوده;پتوا;پرکاله;ټېلیا;جينجو;ځای پر ځای ولاړ;ځای په ځاي;ځړېدلى;ځومبک;خوشې;دپ;دوپ;راکد;ړت More…