Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
或多 或然 或者
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[huo4] (┪) he might have comeښايي چې هغه به راغلى وي;اختيار;استوغان;اقتدار;بنيه;پارکال;پلونډتوب;پلونډتيا;پڼه وڼه;پياوړتوب;پياوړتيا;تګا;تکړه توب;تکړه والى;توان;ځواک;څیلۍ;دmay More…
2.
[huo4] (┪) زر;سره;سره زر;طلا;لا;ليا;يا;سرخار;کانې;که;هغو;ول;څخه;مثقال;ډېوډ;کتل;منزل;سوخول
3. 或多或少
[huo4 duo1 huo4 shao3] (┪┪ぶ) کم و زيات;لږ و ډېر;لږوډير;کم وزيات;کم وبېش;لږوډېر
4. 或然率
[huo4 ran2 shuai4] (┪礛瞯) احتمال
5. 或者
[huo4 zhe3] (┪) زر;سره;سره زر;طلا;لا;ليا;يا;سرخار;کانې;که;هغو;ول;څخه;مثقال;ډېوډ;کتل;منزل;سوخول