Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
战事 战场 战斗 战时 战术 战略 战神
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhan4] (驹) ابتکاري;اخ وډب;امورات;بهيرا;پرخاش;پريېبل;پلانده;تګ ودو;تلاش;تمبيزې;تنازع;ټوکره;جدال;جدل;جګاړ;جګړه;جګړه كول;(تن په تن);جنګ;جنګ كول;جنګېدل;چنډه;حصه;خرپول;داوه دنګله;ددښمن دما تولو More…
2. 战事
[zhan4 shi4] (驹ㄆ) پهلوان;تورکښ;جګړه مار;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګيالى;ژوبلور;ژوبلوری;سرماتوک;سوټه مار;شتی;غېږباز;لچر;مبارز;قلنګي;مجاهدانه;جګړنی;کلنګي
3. 战场
[zhan4 chang3] (驹初) دجګړې ميدان دجنګ ډګر;معرکه;د جګړې ميدان;دجګړې ميدان ;دجنګ ډګر
4. 战斗机
[zhan4 dou4 ji1] (驹矮诀) بوکسر;پهلوان;تالنده الوتكه;تورکښ;جګړه مار;جګړه ييز;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګى;جنګى More…
5. 战斗者
[zhan4 dou4 zhe3] (驹矮) بوکسر;پهلوان;تالنده الوتكه;تورکښ;جګړه مار;جګړه ييز;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګى;جنګى More…
6. 战时流动医院
[zhan4 shi2 liu2 dong4 yi1 yuan4] (驹瑈笆洛皘) امبولانس;ژغورګاډی
7. 战术的
[zhan4 shu4 de5] (驹砃) دجګړې ميدان دجنګ ډګر;معرکه;د جګړې ميدان;دجګړې ميدان ;دجنګ ډګر
8. 战略
[zhan4 l黣4] (驹菠) پروژه;پلان;تمبه;چرته;ډېزاين;ستراتېژي;سکيم;سوق الجيش;طرح;کرښندي;سوق الجيشي;ستراتيژي;سياست;طراحي;طرحه;نقشه
9. 战神
[zhan4 shen2] (驹) د غوړګې ستوری;دروميانو دجنګ رب النوع;ګوپ;مارچ;مريخ