Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扔石
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[reng1 shi2 tou2] (サホ繷) بوډۍ نيول;په ټونګره سورى كول;په ټونګه وهل;په مښوكه وهل;په مښوكه سورى كول  په مشوكه سورى كيدل;ټونګاره;ټونګرېيل;ټونګل;ټونګه;چرکېدل;چړسکې وهل;سوړ شمال;مېږي مېږي کېدل