Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扣头 扣子 扣帽 扣押 扣杀 扣环 扣紧 扣除
扣帽子
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[kou4 mao4 zi4] (Ι碪) (موسيقى);اورچينې;پنجه;پيژند پاڼه;ټاپ;دراوی;شپيلى;شوکاره;شونډيز;غړغره;ګوره;ليبل;مارک;نښه;هډبند;لېبل;نښکه;نخښه;نغى;نوغى;ټيکه