Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扣头 扣子 扣帽 扣押 扣杀 扣环 扣紧 扣除
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kou4] (厂) پولۍ;تکمه;تڼۍ;تڼى تړل;تڼى ګروي;خوښاړه;سپينکی;ستو;غوټه;غوټۍ;ګرمکه;ګروه;ګروې;دوکمه;ګل مېخ;پلکه;ګنډي
2. 扣头
[kou4 tou2] (Ι繷) ارجاع;ارزانېدنه;ارزاني;په ځای کونه;تخفيف;تخفيف وركول;تنزيل;دبيې را ټيټونه;كمول;لږونه;لږوول;دسکونت;پړاو;دستوري;تنزيلول
3. 扣子
[kou4 zi5] (厂) پولۍ;تکمه;تڼۍ;تڼى تړل;تڼى ګروي;خوښاړه;سپينکی;ستو;غوټه;غوټۍ;ګرمکه;ګروه;ګروې;دوکمه;ګل مېخ;پلکه;ګنډي
4. 扣子
[kou4 zi5] (Ι) غربى;(لكه دملاوستنى);اوربل;په غو ټه كلكول;په كلكه سر درېدل;پېچوتاب;تاوېدل;تثبيتول;توغ;چيت;چيتول;څګک;سګګ;سګک;شتۍ كېدل More…
5. 扣子
[kou4 zi4] (Ι) ناټ;اجوتول;ارتباط;اړوند;امنا;پړغشه;تړښت;تړل;تړنه;ټومبل;ټونبل;چېشن;خنډ;رابطه;ربط;زخه;ستورمزلی;ښځه کول;عقده;علاقه;غوټه;غوټه اچول;غوټه معضله;غوټې اچول;قيد;قيد بندش ډله;ګنډه;ګنډه More…
6. 扣帽子
[kou4 mao4 zi4] (Ι碪) (موسيقى);اورچينې;پنجه;پيژند پاڼه;ټاپ;دراوی;شپيلى;شوکاره;شونډيز;غړغره;ګوره;ليبل;مارک;نښه;هډبند;لېبل;نښکه;نخښه;نغى;نوغى;ټيکه
7. 扣押
[kou4 ya1] (Ι┿) ايسار;ايسارېدنه;توقيف;ځندونه;ځنډ;دتوقيف ځاى;زنداني کېدنه;ګيرېدنه;معطلونه ډېلونه;نيولتيا;نظر بندي;نيونه
8. 扣杀
[kou4 sha1] (Ι炳) (دټكر ږغ);افلاس;اوجاړول;بربادول;بربادونه;بربادېدل;بريالى;بلوده;بيمارتوب;پامالول;پانوس;پکر;په زور لګېدل;پوپنا کول;تبا کول;تراک;تړك;تس تس كول;تصادم;ټكر خوړل;ټکر;ټوټې ټوټې More…
9. 扣环
[kou4 huan2] (Ι吏) اخ;ای;هوى;واخ;وۍ;ويش;يوى;اله وي
10. 扣紧
[kou4 jin3] (Ι候) غربى;(لكه دملاوستنى);اوربل;په غو ټه كلكول;په كلكه سر درېدل;پېچوتاب;تاوېدل;تثبيتول;توغ;چيت;چيتول;څګک;سګګ;سګک;شتۍ كېدل More…
11. 扣除
[kou4 chu2] (Ι埃) ارجاع;په ځای کونه;تعليل;تفريق;تنزيل;جلاوالى;قياس;كوالى;لږونه;وضع;رايسته;کټ;خلاصه;شبح
12. 扣除
[kou4 chu2] (Ι埃) بېدلول;جلاكول;كمول;لږول;منفى كول;کټ