Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
执事 执拗 执笔 执行
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 执事
[zhi2 shi4] (磅ㄆ) خيرات خور;دپادرې مرستيال;هغه سړې چه په كليسا كى زنګ وهى
[zhi2 niu4 de5] (磅╉) په ځېل;په سرټمبه ګۍ;عنودانه
3. 执笔
[zhi2 bi3] (磅掸) انشاء كول;تاليف كول;ترسيمول;ترکيبول;تصنيفول;ښکل;ګونکر;کاږل;کوښل;کويښل;لمېسل;ليكل;ليکل;قلم فرسائي;تاليفول;نوشته;انشا;ترتيبول;تورول
4. 执行
[zhi2 xing2] (磅︽) پرداز;اجرا;اجرا کونه;اعدام;بشپړونه;ترسره کونه;تعميل;عملي کونه;مجرا;پوره کېده;رعايت;ايفا;انفاذ;ادا;عملي کېده;اکمال;پوراينه;پوره والی;نسق;په ځای کونه
5. 执行委员会
[zhi2 xing2 wei3 yuan2 hui4] (磅︽〆穦) اِجرايي كمېټه
6. 执行的
[zhi2 xing2 de5] (磅︽) (لكه اجرا ئيه قوه);اجرايوي;اجرائيه;اداري;اډانه;اډاوڼه;بست;چارچوب;چوکاټ;داجرائيې مشر يا ډله;دبشپړتيا;دحكومت اجرائيه More…