Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扮相 扮装 扮鬼
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 扮相
[ban4 xiang4] (ш) زېږده پېږده;( پيښه );اشاعت;اشتراک;انتشار;بشره;بڼه;پديده;پيدايښت;تبارز;تظاهر;جنبه;چرغږ;چرګ بانګ;چرګ غږ;چیلو;څرګندېد نه څيره More…
2. 扮装
[ban4 zhuang1] (ш杆) مکياژ
3. 扮鬼脸
[ban4 gui3 lian3] (ш碍羪) بلوسل;بلوسېدل;بېته;پتله;پرورتلل;پوهړ;تعرض کول;ټيغ;جام;جیتی;خوله ور اچول;خومرۍ;خېله;سړوبى;غورمڼه;ګيډوى;لاس ور اچول;لوټه;مامسۍ;يوډول غټ ګيلاس چې لاستى More…