Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
技术 技艺
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 技术
[ji4 shu4] (м砃) اختصاصي;تخنيكي;تخنيک;تخنيکي;تکنيک;ټکنيک;صنغتي;فن;فني;اصطلاحي
[ji4 shu4 yuan2] (м砃) تخنيکدان;بسته کار;تخنيګر;ټکنيشن;فني;فني كار ګر;فني کارګر;ماهر كارګر
3. 技术情报
[ji4 shu4 qing2 bao4] (м砃薄厨) (كر);دا;دغه;دغې;دی;ساک پاک;ضمير چه اكثرا دغيرذير وح مفرددپاره استعماليږى;غه;هغه;پکښي;نشته;په باندې;يې
4. 技艺家
[ji4 yi4 jia1] (м美產) اداکاره;ارتيسته