Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抓举 抓握 抓膘 抓钩
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 抓举
[zhua1 ju3] (ъ羭) (دخبرو يا بدلو);(لنډ وخت);اخاڼل;الوزول;اينداره;پارچه;تښتول;توکرکى;توکری;ټوټه;جسامت;چورول;چوړ;څه ناڅه;څېښتونه;رنګ;شېبه;غوټه كول;قبضه کول;كپ;كپول;کېږدل;لږه برخه;منګچه;لنډګنډ More…
2. 抓握
[zhua1 wo4] (ъ搐) اخاڼل;اشغالول;پام راګرځول;تاراجول;تالا کول;تښتول;خېټه پرې اچول;ښخوونکی;ضبط کول;ضبطول;قبضه کول;کلک نيول;لاس نجتول;لاس وراچول;متوجه کول;نيول;ګيرول;لنډګنډ;قبضول
3. 抓膘
[zhua1 biao1] (ъ建) تيارول;تيارېدل;چاغول;چاغېدل;څربول;څربېدل;خرټول;ساتل;شلنډول;غوټول;مزى كول;پنډول;غورسول
4. 抓钩
[zhua1 gou1] (ъ筥) جنګ;دبيړۍ وړو كى لنكر چه ۵_۴ جنګكونه لرى