Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抗体 抗战 抗毒 抗渗 抗生 抗衡
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kang4] (к) برعليه;پرضد;ضد;مخالف;مختاړې );مقابل;ضد
2. 抗体
[kang4 ti3] (к砰) دوجود دفاعي مواد;هغه مواد چې په وينه كې وي او دير غل كوونكو ميكروبونو او پردو موادوسره مقابله كوي
3. 抗战
[kang4 zhan4] (к驹) پايداري;تاب;ټېک;ټېکاوېدنه;ټيکاو;ټينګار;کېښت;مخ نيوى;مقاومت;هنډه;مخالفت;مقابله;مدافعه وي;دمقاومت ډله;درېدا;مخنيوى
4. 抗毒素
[kang4 du2 su4] (к瑀) دزهروضد;دوينې دزهرو دشنډولو ماده
5. 抗渗
[kang4 shen4] (к函) اورښتۍ;باران کوټ;پشکالۍ;هغه چېه دنفوذوړنه وى نه ځبيښوونكى هغه شى چې او به نم او داسى نور نه په ننوزى
6. 抗生的
[kang4 sheng1 de5] (кネ) انتي بيوتيک;انټي بيوټيک
7. 抗生素
[kang4 sheng1 su4] (кネ) انتي بيوتيک;انټي بيوټيک
8. 抗衡
[kang4 heng2] (к颗) (متوازن);اڅڼل;پانګ;په تو له كى برابر;پېاڼ;دړ;سره برابرول;سره سم يا سره سارى;سموالى;متعادل;متوازنول