Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
折中 折回 折射 折拢 折断 折磨 折算 折缝 折页
折磨 折磨人
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 折磨
[zhe2 mo2] (ч縤) رنج;ازار;آزار;ازارول;تزنول;تعذيب;تعذيبول;تنګول;جوټول;څرمن ايستل;ځکلول;ځلبلاندول;ځواني;ځورول;ځورېده;ځېسل;ربړ;ربړول;زجر;زجرورکول;زلما;ستونزه;سروغل;سوهېدل;شکنجه;شکنجه کول;شکنجه More…
[zhe2 mo5 ren2 de5] (ч縤) خسته کن;ستومانه کوونکی;ستومانوونکی;طاقت فرسا;هلاکوونکی