Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
折中 折回 折射 折拢 折断 折磨 折算 折缝 折页
折缝
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 折缝
[zhe2 feng2] (ч羅) ګونجه;(قات كول);ايجادول ابتكار كول;برندول;پيچا كول;تو ليدول;جوړول;جوهړه;چوغول;چوملکول;چوهره;چين;چين ور کول;غبرګول;قات;قت;كات كول;ګونځه;ګويه;کت;کوښت;منځ ته را More…