Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抚养 抚育
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fu3] (季) (لكه دساعت ږغ);(لكه دقلم);(لكه دميرګي);(هروار چې لامبوزن لاس اچوي يا مرغه وزرونه رپوي);آب ودانه;آببازي;اجتهاد;اځل;ازل More…
[fu3 yang3 cheng2 ren2] (季緄Θ) بامل;بېرته ورکول;تحويلول;تسليمول;خسمانه کول;روزل;سورول;لو يول;ولاړول;تخليقول;نمانځل;پالل;راپورته;راپورته كول;مطرح كول;يادول
3. 抚育
[fu3 yu4] (季▅) پالنه;پرورش;پوهه;تعليم و تربيه;تعليمات;درس ورکونګ;روزنه;سپېڅغننه;ښوونګ;ښوونه;لوست ليک;ودنه;وده وركونه;تربيت;تخليق