Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
护卫 护城 护堤 护士 护套 护根 护民 护照 护理 护痉 护盖 护耳 护胸 护航 护身 护送 护鼻
护套
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 护套
[hu4 tao4] (臔甅) غدکه;چپنه;اندرکۍ;پاکټ;پوڼۍ;پېڅوولی;جاكټ;جاکت;جاکټ;جرابۍ;دپټاټوپوستكى;دژووپوست;دكتاب پوښ;ګدلۍ;كرتۍ;کورتۍ;لفافه;جنګی;کورته;کرته;کوټ;غلاف