Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
护卫 护城 护堤 护士 护套 护根 护民 护照 护理 护痉 护盖 护耳 护胸 护航 护身 护送 护鼻
selected terms: 22

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hu4] (臔) بچ کول;بچول;تامينول;جاري ساتل;حفظ کول;خوندي كول;دفاع كول;ږغورل;ساتل;غونډ منډ;لاس پرې نیول;پالل;ژغورل;ګالل;شوو;حفاظت;کشک;نګاهباني;پېره;څوکۍ;حفظ
[hu4 wei4 dui4] (臔矫钉) امغاړی;انډيوال;بدرقه;بدرګه;بدرګه كول;بوميه;پېڼه;جلوكوونكى;دمساز;رفيق;ملګرتيا;ملګرتياكول;همرکاب;ورا;مرافقت;ملتيا;معيت;بوميا;کشک;صحابت;بلد;جلو;ساتونكى;موټروياموټرسايكلوپه More…
3. 护城河
[hu4 cheng2 he2] (臔猠) ( چې دمدافعې لپارهله كلاراګرځول كيږي );ترتناو;جل;جوغړی;چال;چوغنه;خاکی;خندق;ډبن;ژورغالی;ګاپه;ګرهچ;کړوچ;کندغالی;کودرۍ;کوډهل;کوغالی;کوندوړی;منډ;وند
4. 护堤
[hu4 ti2] (臔出) امبار;پټګنۍ;پوټکی;پوټۍ;ټارۍ;ټوپنۍ;ټيکرۍ;خټکی;ډومبسکه;ډېرۍ;سنګر;شاګۍ;غر;غرګى;غونډۍ;غونډۍګوټې;کوټه;کورۍ;کوړه;لدړه;مدور;ډوپکنۍ;توره;ډپ;غنډکۍ
5. 护士
[hu4 shi5] (臔) پرستاره;همشيره;پر ستاره;پرستار;پهېلول;خواړه ور کول;خورۍ;دارو درمل کول;دايه;دشودومور;رنځور پا له;رنځورپاله;علاج کول;علاجول;غذا ورکول;نرس;نرسه;وړوك پاله;دايي;ابۍ;پوسل
6. 护士长
[hu4 shi4 zhang3] (臔) دروزنتون;روغتون يا بنديخانې مشره;ميرمن;ميړوښه ښځه
7. 护套
[hu4 tao4] (臔甅) غدکه;چپنه;اندرکۍ;پاکټ;پوڼۍ;پېڅوولی;جاكټ;جاکت;جاکټ;جرابۍ;دپټاټوپوستكى;دژووپوست;دكتاب پوښ;ګدلۍ;كرتۍ;کورتۍ;لفافه;جنګی;کورته;کرته;کوټ;غلاف
8. 护根
[hu4 gen1] (臔) ( لكه دبوټو );( لكه دنيالګيو );پاڼې;پنجخې;په پاڼو او وښو پټول;په خزلو پټول;جريمه;ناغه;واښه
9. 护民官
[hu4 min2 guan1] (臔チ﹛) تربيون;( دخطابې مېز );په لرغوني روم كي دخلكو دازادۍ او حقوقو ساتونكي;ټرېبيون;ټريبيون;دخلكو مدافع;دريځ;سټېج;خطابه;دولس دحقونودفاع كوو_ نكى;دوينا;مېز;ولس غولوونكى مشر More…
10. 护民官之职
[hu4 min2 guan1 zhi1 zhi2] (臔チ﹛ぇ戮) تحت الحمايګي;( دقيموميت سيمې );تحت الحمايه;تر څارنې لاندې علاقي;ترحمايت لاندې;ترساتنې لاندې;قيموميت;تحت الحمايه هيواد
11. 护照
[hu4 zhao4] (臔酚) پاسپورټ;پاسپورټ ;پاسپورتي;تذکره;پاسپوټ;لارليک;پروانه;راهداري
12. 护理
[hu4 li3] (臔瞶) ( غونډه;امداد;اوسېدنه;بېټ;پاملرنه;تساند;تعاون;چوپړ;حاضر كسان;حاضرتوب;حاضروالی;حاضري;حاضرين;حضور;خدمت;خدمتګاري;خدمتګذاري;خسمانه;راشه درشه;سروېس;سوبتيا;شتون;ګډون كوونكى;کومک;لاس More…
13. 护痉
[hu4 jing4] (臔礿) پيتاوه ياپيچى
14. 护盖物
[hu4 gai4 wu4] (臔籠) ( لكه دبوټو );( لكه دنيالګيو );پاڼې;پنجخې;په پاڼو او وښو پټول;په خزلو پټول;جريمه;ناغه;واښه
15. 护耳
[hu4 er3] (臔φ) ( په با نك كى );پښانګه;تړنګ;تعيينول;جمع;حساب;ريښكى;علاوه;غوږرکی;كارت چه دشى بيه يانوم پرليكل شوى اوپربكسونو;كاليويانورو باندى څړول كيږى;كړى;غړېک
16. 护胸甲
[hu4 xiong1 jia3] (臔ヒ) (زغره);داوسپنى تخته چه پخوانو جنګياليو به پر ټټر باندنى تړله
17. 护航
[hu4 hang2] (臔) (لښ);بدر ګه كول;بدرقه;بدرګه;بهير;بوميه;بېير;بيير;دارابو ياګاډيو او نور رقصار;قافله;کاروان;بدرګه كول;قطار;كاروان
18. 护航舰
[hu4 hang2 jian4] (臔磨) امغاړی;انډيوال;بدرقه;بدرګه;بدرګه More…
19. 护航队
[hu4 hang2 dui4] (臔钉) (لښ);بدر ګه كول;بدرقه;بدرګه;بهير;بوميه;بېير;بيير;دارابو ياګاډيو او نور رقصار;قافله;کاروان;بدرګه كول;قطار;كاروان
20. 护身用手杖
[hu4 shen1 yong4 shou3 zhang4] (臔ōノも) خوردم