Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
披上 披风
披上甲
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[pi1 shang4 jia3 zhou4] (┸ヒ璈) يرق;استخدامول;استعمالول;استفاده ځنىكول;اوسارول;ايسارول;په ښمركول;دكار دپاره اماده كول;زين کول;زينول;كيزه اودكيږى مربوط سامان _ تجهيزات;كيزه وراچول;کارترې More…