Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抬走 抬起 抬高
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 抬走
[tai2 zou3] (╋ǐ) بزرګوار;تروژل;تضاد;دروستل;رابلل;روانول
2. 抬起
[tai2 qi3] (╋癬) او چتونه;بامل;پاڅون;پورته كول;جګول;جګونه;خسمانه کول;ښه كول;كيفيت لوړول;لوړونه
3. 抬高
[tai2 gao1] (╋蔼) جګول;چوارول;ځړول;خېمه