Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抵作 抵抗 抵押 抵挡 抵破 抵达
抵达
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 抵达
[di3 da2] (╄笷) توصل;راتګ;راتلنه;راتله;رارسېده;رسېدنه;مواصلت;آمدن;قدوم;وصول;آمد;رس;تشريف;رسيد