Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拂去 拂尘 拂扫
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fu2] (┴) (لكه په جارو يا برس سره);برس كول;په بيړه كوړل;په تلوار بيول;په تلوار حركت كول;په تندۍ سره دپاكو لوعمل;تازيانه;تراټ;ترت;ترټ;ټك وهل;څنډل;دره;ريبز;شاربل;شلاخه;غمچينه;فلزي More…
2. 拂去
[fu2 qu4] (┴) کټه پيش;بنټک;پړان پس;ترينګلۍ;تينګړی;ټنګری;ټينګړۍ;چوخ;ډرۍ;لوړکی;يتنګړۍ
3. 拂尘
[fu2 chen2] (┴剐) (لكه په جارو يا برس سره);برس كول;په بيړه كوړل;په تلوار بيول;په تلوار حركت كول;په تندۍ سره دپاكو لوعمل;تازيانه;تراټ;ترت;ترټ;ټك وهل;څنډل;دره;ريبز;شاربل;شلاخه;غمچينه;فلزي More…
4. 拂尘
[fu2 chen2] (┴剐) برس;برش;بورس;تخته پاک
5. 拂扫
[fu2 sao3] (┴苯) (لكه په جارو يا برس سره);برس كول;په بيړه كوړل;په تلوار بيول;په تلوار حركت كول;په تندۍ سره دپاكو لوعمل;تازيانه;تراټ;ترت;ترټ;ټك وهل;څنډل;دره;ريبز;شاربل;شلاخه;غمچينه;فلزي More…