Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拉丁 拉伤 拉伸 拉出 拉力 拉回 拉屎 拉断 拉的 拉皮 拉直 拉紧 拉线 拉起 拉过 拉长
拉断
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拉断
[la1 duan4] (┰耞) (په قارږغ كول);(چې لنډه وي);(لكه سپى چې مچ ته خوله اچوي);(لكه سترګې;ارتاوول;بدنامول;بريښېدل;بړچ;بړچ وهل;پړكېدل;پلورل کېدل;په بيړه رانيول;په خرپ تړل;په خرپ شكېدل;په درب More…