Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拉丁 拉伤 拉伸 拉出 拉力 拉回 拉屎 拉断 拉的 拉皮 拉直 拉紧 拉线 拉起 拉过 拉长
拉的 拉的人
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拉的
[la1 de5] (┰) کرښندی;جدول کشي;رسامي;قرعه کشي;انځور;انځور کښنه;تابلو;تخته;ترسيم;جدول;دړه;ډېزاين;رسم;سكيچ;ښکنه;کښنه;نخشه;نقاشى;نقش;نګار;درافتنګ;ډيزاين;پرسپېکتيف;جر;کښ;رجه;طرح;کش;کښيده;نقشه;څېره More…
[la1 de5 ren2] (┰) څكوونكى;را اېستونكى;نبور