Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拉丁 拉伤 拉伸 拉出 拉力 拉回 拉屎 拉断 拉的 拉皮 拉直 拉紧 拉线 拉起 拉过 拉长
拉皮条
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[la1 pi2 tiao2] (┰ブ兵) ( مرده ګاو );بړوه;بړوۍ;بوړى;بغری;بړوا;قرمساغ;دﻻل
[la1 pi2 tiao2 de5 ren2] (┰ブ兵) ( مرده ګاو );بړوه;بړوۍ;بوړى;بغری;بړوا;قرمساغ;دﻻل
3. 拉皮条者
[la1 pi2 tiao2 zhe3] (┰ブ兵) ( ددوو تنو دجنسي غوښتنو دسرته رسولو دپاره واسطه كېدل );بړوا;بړوه;بوړى;بوړى توب كول;دلال;دله;بغری