Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拉丁 拉伤 拉伸 拉出 拉力 拉回 拉屎 拉断 拉的 拉皮 拉直 拉紧 拉线 拉起 拉过 拉长
拉线棒 拉线部
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[la1 xian4 bang4] (┰絬次) کلوچی;چرخه;(اصطلاح);څرخى;دښځو كار;ښځه;لوخه;هغه شى چه سنۍ پر تا وشوې وى;څګک
[la1 xian4 bu4 men2] (┰絬场) کلوچی;چرخه;(اصطلاح);څرخى;دښځو كار;ښځه;لوخه;هغه شى چه سنۍ پر تا وشوې وى;څګک