Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拒付 拒斥 拒给 拒绝
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拒付
[ju4 fu4] (┶) انكار;انکار;ترټنګ;رد;ردونه;طرد;نه ننه;منکرتوب
2. 拒斥
[ju4 chi4] (┶ジ) ايسته اچول;په لغته وهل;رټل;شړل;جوټول
3. 拒给
[ju4 gei3] (┶倒) آبګوټ;املېيل;بکری;بندول;پاتې کول;پټول;پوښل;تم كول;جار ايستل;جسامت;ځان ژغورل;څکېړل;درول;ډډه كول;راګرزول;سات تېری;سرحدي;عامول;غاړه غړول;منعه كول;کټ;منع كول;نه پيرزوكول
4. 拒绝之理由
[ju4 jue2 zhi1 li3 you2] (┶荡ぇ瞶パ) احتجاج;اړنګ نيونه;اعتراض;ايراد;بلوده;چپتوب;چپتيا;چپوالی;خوله په خوله;ضدوالی;ګوته نيونه;ګونديماري;کغاچتوب;نيوکه;مخالفت;ګوتنيونه;نيوكه
5. 拒绝介入
[ju4 jue2 jie4 ru4] (┶荡ざ) نااشتراک
6. 拒绝履行
[ju4 jue2 l? xing2] (┶荡糹︽) انكلركول پريښودل;پشکالۍ;په شا تمبول;ترديدول;چوره;ځوابول;درېغول;دفع کول;ډډه کول;ردول;ښهل;ښهنه;عاقول;لاس اخيستل;ناګاره كيدل;نه منل;ورګرځول ردول