Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拖具 拖动 拖地 拖拉 拖曳 拖欠 拖湿 拖葬 拖运 拖钓 拖长
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拖具
[tuo1 ju4] (╈ㄣ) زين;کنوښی;باراچول;بارول;ځين;دشاتخته;زين كول;زين کول;زينول;سرغ;شمزۍ;پالکۍ;مرکب
2. 拖动
[tuo1 dong4] (╈笆) (چنګك);(لكه وياله له خټو او نورو شيانو څخه);احتکاک;اصطکاک;برېک;بلوره;بې ارابو ښويندو كې بګۍ;پا كول يا صافول;تارکښه;تناوکښ;تنکى;جولاګکه;جولاګی;څښول;څكول;څکول;څېړل;خيرتوب;دكب More…
3. 拖地大网
[tuo1 di4 da4 wang3] (╈蔍) په جال كې كب نيول;توپان جال;تور;دكبانو جال;جال
4. 拖拉机
[tuo1 la1 ji1] (╈┰审) تراکتور;ټراكټور;ټراکټور;ټرکټر;داسې الوتكه چې انجن يې له وزرو څخه مخكې وي
5. 拖曳机
[tuo1 ye4 ji1] (╈Σ诀) تراکتور;ټراكټور;ټراکټور;ټرکټر;داسې الوتكه چې انجن يې له وزرو څخه مخكې وي
6. 拖欠的
[tuo1 qian4 de5] (╈ろ) بد کاری;بدعمله;بلاپسې;بلايسې;بې پامه;بې پروا;بې ډوی;بې غوره;غفلت كار;قاصر;ګاګير;له نرخه وتلی;مجرم
7. 拖湿
[tuo1 shi1] (╈楞) څښېدل
8. 拖葬
[tuo1 zang1] (╈府) په خټو كې را كښل;په خټو لړل
9. 拖运
[tuo1 yun4] (╈笲) اولجه;څخړه;څكول;څکول;د غنيمت مال;ډرايور;عذر غوښتل;غنيمت;كشول;کشول;ماره;منتقلول
10. 拖钓
[tuo1 diao4] (╈敞) پرله پسې سندره;چکر وهل;داسې سندره چې يويې سر كړى اوبل يې ورپسې پيل كړي
11. 拖长
[tuo1 chang2] (╈) اټالول;ادامه وركول;اوږدول;ايسارول;پراخول;پلانول;ټالول;څټ ته اچول;حصارول;ځنډول;ډيلول;ډيلېدل;شا ته اچول;غزول;کاناډائي;کيسه ليکونکی;معطلول;معطلي