Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拘手 拘押 拘束 拘泥 拘礼 拘禁
拘禁
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拘禁
[ju1 jin4] (╇窽) اجبار;الزام;بندګي;بنده ګي;بندونه;تحديد;جبر;دافكار و او احساساتو تحديدونه;را ګرزونه;مجبورتيا;مجبوروالی;مجبورونه;مجبوري;ناچاري;نيونه;ير طبيعى More…