Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
招供 招待 招致 招认 招请
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhao1] (┷) اشاره وركول;اواز کول;بلل;چيغه ور کول;حاضرول;داشارې په واسطه رابلل;رابلل;ږغ کول
2. 招供
[zhao1 gong4] (┷ㄑ) (اعتراف);اعتراف;اعتقاد;اقرار;اقرار كونه;ايمان;باور;خپله ګناه مننه;خل;عقايد;عقيدت;عقيده;عقيده مندي;ګروهنه;ګروهه;ګروهېدنه;مننه;تقرير;اِقرار
3. 招待
[zhao1 dai4] (┷) بخره;برخه;توکی;ټکانه;ټکله;ټيکاله;ټيکله;جزء;چوپړ;څونټۍ;څونڅۍ;خدمت;خدمتګاري;خدمتګذاري;دنيايي;ډوډۍ;روټۍ;سروېس;قاشقه;قسمت;کاندۍ;کېچټ;شنوا;چاکري;خدمتي
4. 招待的
[zhao1 dai4 de5] (┷) پيمان;عهدنامه;لوز نامه;لوظنامه;معمول
5. 招致
[zhao1 zhi4] (┷璓) اثر;اثرکونه;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;ايټاليا;بوسات;پدل;پياشه;تاثير;زد;لګېده
6. 招认
[zhao1 ren4] (┷粄) (دمذهبي مشرترمخه);اعتراف;اقرار;په ګناه اعتراف;په ګناه اقرار
7. 招请
[zhao1 qing3] (┷叫) احضار;استحضار;بلنه;بيشه;پېشه;جلب;حاضرونه;حرفه;دخچاى عبادت ته را بلنه;را غو ښتنه;رشته;کسب;مشغولا;دنده;مقام;وظيفه