Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拜别 拜托 拜物 拜访
2. 拜托
[bai4 tuo1] (癠) آرزو;آرزومندي;استدعا;التماس;امته;امېد;پلال;پوښتل;پوښتېدل;تپوس کول;تقاضا;تمنا;څوب;خواست;خواهش;خواهش کول;خورمنځ;درخواست;درخواستي;دعاکول;طلب;عرض;عرض More…
3. 拜物教
[bai4 wu4 jiao4] (毙) په جادو باندې عقيده;خرا فات;هغه عقيده چه بې روحه شيانو ته په روح قايل وى او نمانځنه يې كوى
4. 拜访
[bai4 fang3] (砐) اوسېدنه;پلټل;پلټنه;پوښتنه;پوښتنې ته تلل;پېښه;پېښېدنګ;پېښېدنه;پيښول;پيشه;تېرېدل;دميلمه په توګه له ځان سره اوسول;ديدار;ديدن;سره كتل;كتنه;كتنې ته More…