Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拨号 拨开 拨款 拨火 拨用
拨火棍
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bo1 huo3 gun4] (挤匆) (قطعو);(قيمار);آتشګير;اورډکی;اورلړونى;پرې كوي;چمټه;دپتو;سيخ;ګاتمونی;کوډن;کوکړ;لړومى;لړومی;لړونى;لړونی;يوه لوبه چې جواري