Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拱券 拱基 拱壁 拱廊 拱形 拱抱 拱曲 拱石 拱起 拱道
拱起
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拱起
[gong3 qi3] (癬) ( شوخ );( لكه سراسقف );اساسي;اصلي;پکت;تمام;خشنګ;دطاق په شكل جوړول;زربۍ;ستر;سر;شرير;طاق جوړ ول;طاق لرونكى ماڼۍ;عمده;غولوونكى;کپېدل;لوى;ليندۍ ډوله شي;مبهم;مختاړې More…