Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拷花 拷贝
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拷花
[kao3 hua1] () (لكه سكه يا مډال);برجسته كول;بوکېدل;په برجسته بڼه انځورول يا كښل;له اصلى سطحى لړول
2. 拷贝
[kao3 bei4] (ī) کوپي;بشاړې کول;پېښې کول;پېښې کونه;تقليد;تقليدول;توليدول;د خولې پېښې کول;سواد;سوق الجيش;كاپى;کاپي;کاپي کول;مثنى;مثنی;نسخه;نقل;نمونه;نقل ګير;جلد;مثل