Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拼写 拼凑 拼合 拼命 拼字 拼成 拼接 拼法 拼版 拼花 拼起 拼错 拼集
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[pin1] () املا;پوهنګ;تهجي;ډېکشنري;سيند;قاموس;ليک دود;ليکدود;هجا;پښويه;انشا;ښکوی;رسم الخط
[pin1 xie3 cuo4 wu4] (糶岿粇) په غلطه املا ليكل;غلط كښل
3. 拼凑物
[pin1 cou4 wu4] (搓) ابلوک;ګږ;له بيلو بيلو ټوټو څخه جوړونه;له رنګارنګ ټوكرانو څخه جوړونه
4. 拼合
[pin1 he2] () کپ;غرټى;څيری;مټکۍ;چنګوری;تان;جند;پاره;تکه;( جزء );ادب;اوهنر يوه More…
5. 拼合的
[pin1 he2 de5] () لاس;(یو);متحد;متحده;متفق
6. 拼命工作
[pin1 ming4 gong1 zuo4] (㏑) اومه ليټۍ;بنده;په زړه ملهم ايښول;حلقه بکوش;دغلامۍ;دمرييتوب;زرخريد;غلام;ګرا;كرارول;کنيزه;مريي;مريی;مرييتوب كول;ملهم;ملهم ايښول;ملهم كول;مملوک;وينځه;حلقه به More…
7. 拼命忍住
[pin1 ming4 ren3 zhu4] (㏑г) (دايشيدوږغ);(لكه له قاره);څښهارى كول;خوټېدل;شنګيدل;مړ مړ ايشيدل;مړه;مړه اېشېدل;وروايشيدل;نيمجوش;تېيل
8. 拼字
[pin1 zi4] () افسون;اوده;اوده کول;اودوم;ايسم;بند;پاړه;پاړو;پړ;په توروويل;تاويز;تعويذ;ټوټکه;جادوګري;جمال;جنترمنتر;درهه;دلبري;دم;دم ګري;زمن;زمنه;ښکلتوب;ښکلتيا;ښه More…
9. 拼成
[pin1 cheng2] (Θ) افسون;اوده;اوده کول;اودوم;ايسم;بند;پاړه;پاړو;پړ;په توروويل;تاويز;تعويذ;ټوټکه;جادوګري;جمال;جنترمنتر;درهه;دلبري;دم;دم ګري;زمن;زمنه;ښکلتوب;ښکلتيا;ښه More…
10. 拼接
[pin1 jie1] (钡) (لكه دوه لرګي);پيوند;پيوندول;تاوول;سره اوبدنه;سره نښلول;سره وروستنه;غړل;كښې اېستل سره وروستل;کوشېرول
11. 拼法
[pin1 fa3] (猭) املا;پوهنګ;تهجي;ډېکشنري;سيند;قاموس;ليک دود;ليکدود;هجا;پښويه;انشا;ښکوی;رسم الخط
12. 拼版
[pin1 ban3] () مکياژ
13. 拼花工艺
[pin1 hua1 gong1 yi4] (美) په وړو وړو رڼه ټوټوجوړونه;موزائيك;موزاييک;موسوي;موزايک;خاتم
14. 拼花的
[pin1 hua1 de5] () په وړو وړو رڼه ټوټوجوړونه;موزائيك;موزاييک;موسوي;موزايک;خاتم
15. 拼起来
[pin1 qi5 lai5] (癬ㄓ) اجوتول;ترکيبول;تصنيفول;جوختول;ضميمه کول;پې يل پېيل;مؤلف;قتول;موجودول;دېپو
16. 拼错
[pin1 cuo4] (岿) ازګي;ایجي;هجګي;هجه;هېځګي
17. 拼错
[pin1 cuo4] (岿) په غلطه املا ليكل;غلط كښل
18. 拼集的照片
[pin1 ji2 de5 zhao4 pian1] (栋酚) مونتاژ