Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
持不 持久 持异 持有 持球 持续
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chi2 bu4 tong2 zheng4 jian4] (ぃ現ǎ) بل اندی;مخالف;مخالفت;ناراض
[chi2 jiu3 li4] () اتيتی;پايداري;پايښت;پېڅ;پېڅنه;پېڅی;تاب;تحمل;توخته;ټېک;ټېکاوېدنه;ټيکاو;ټينګتيا;رغا;زغم;زغمون;زور;سرسختي;سکته;صبر;طاقت;قوت;ګالنه;ګوزاره;کېښت
3. 持异议
[chi2 yi4 yi4] (钵某) (په عقيده كى);اټالول;اړنګ نيونه;اعتراض;برخلافېدل;بېلېدل;جلا كېدل;څټ ته اچول;شا ته اچول;شاته کول;مانع کېدل;مخالفت كول;مختلف كېدل;عدم موافقت;عدم توافق;لانجه;اختلاف More…
4. 持有
[chi2 you3] (Τ) اټالول;اخته کول;اړېدنه;استدراک;اشغالول;برداشت;بوختول;بيړيولا ندنۍ برخه چې هلته مال اوسامان ايښودل كيږي;پاتې کول;پاتې کېدل;پانه;پايېدل;پښې کلکول;په ياد More…
5. 持有人
[chi2 you3 ren2] (Τ) پلنډي;پنډي;حامل;حمل کوونکی;لرونکى;لرونکی;نيوونكى;مالک;څښتنه;هولډر;څښتن;قابض
6. 持球
[chi2 qiu2] (瞴) استوار;ايريانېدل;تملک;ټينګ;جايداد;خاوند توب;شتمنيي;شته;لوری ورکول;مال;مالکيت;متين;حاوي;مستملکه;سرکار
7. 持续
[chi2 xu4] (尿) (حق);پرله پسې والی;تواتر;داقداماتو ځنډونه يا ټالونه;دوام